Targi Zero Waste to wyjątkowa impreza, organizowana jako zielony event, w myśl zasady: zaczynamy od siebie! Oznacza to organizację wydarzenia tak, by wywierać możliwie najmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

W tym celu:

  • optymalizujemy zarządzanie zasobami,
  • ograniczamy wytwarzanie odpadów,
  • nie używamy produktów jednorazowych, drukowanych ulotek i folderów,
  • promujemy transport zbiorowy i rowerowy.

Dzięki tym zasadom znacznie uprościła się logistyka a zarządzenie eventem było łatwiejsze i mniej kosztowny niż w przypadku standardowych wydarzeń.