Dziękujemy bardzo serdecznie naszym wystawcom, partnerom, wolontariuszom i wszystkim,

bez których Targi Zero Waste nie byłyby takim sukcesem od 2017! To nasz wspólny sukces! 

Zespół organizatorów Targów Zero Waste:

Fundacja alter eko i Little Greenfinity - Virginie, Daniela, Kamila, Magdalena, Justyna, Marcin.

 

Fundacja alter eko działa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, ochrony zasobów przyrodniczych i edukacji ekologicznej. Jednym z głównych zadań Fundacji jest podejmowanie inicjatyw podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, współpraca z mieszkańcami i samorządem lokalnym oraz realizacja kompleksowych zielonych programów dla biznesu.

Fundacja jest autorem wielu projektów ekologicznych, w tym zielonych eventów i akcji ekomotywacyjnych, szkolnych lekcji przyrodniczych, warsztatów dziecięcych i rodzinnych, a także szkoleń celowych i programów doradztwa. Aktualne działania Fundacji skupiają się w głównej mierze na działalności strażniczej, sporządzaniu raportów i publikacji na temat zieleni miejskiej, oraz gospodarki odpadowej w nurcie zero waste. Do powierzonych zadań interdyscyplinarny zespół Fundacji alter eko podchodzi z pasją i entuzjazmem, wychodząc poza schematy konwencjonalnych metod i rozwiązań.

www.altereko.pl


Little Greenfinity prowadzi działalność w trzech filarach zrównoważonego rozwoju. Pomaga firmom, samorządom lokalnym 1) zmniejszać ich wpływ na środowisko (poprzez stosowanie podejścia zero waste i zasad gospodarki obiegu zamkniętego), 2) wzmacniać ich pozytywny wpływ społeczny oraz 3) dobrać model ekonomiczny odpowiedni dla ich działalności.

Little Greenfinity doradza samorządom lokalnym, jak budować szczęśliwe i zrównoważone miasta (edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami, mobilność, itd.). Pomagamy firmom wdrażać rozwiązania i programy, prowadzimy warsztaty dla pracowników, dzięki którym ograniczają swój ślad ekologiczny i wywierają̨ pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Duża część działalności firmy jest też ukierunkowana na edukację osób w wieku od 3 do 103 lat. Organizujemy wydarzenia o różnej skali (warsztaty, konferencje, Targi Zero Waste), aby uświadamiać rolę, jaką mogą odegrać w ochronie środowiska i budowaniu społeczeństwa inkluzywnego w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

 

www.little-greenfinity.com